Huurwoningen van de stichting AVOS

De stichting AVOS bezit 41 seniorenwoningen in verschillende centrale straten in Steenwijkerwold. De meeste woningen zijn gesitueerd aan Ten Dale, Conincksweg en Vredenburg.

De woningen worden verhuurd aan mensen die voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. De inkomensgrens hiervoor is wettelijk vastgesteld. De AVOS is opgericht voor ouderen in Steenwijkerwold e.o. vandaar dat AVOS een leeftijdsgrens hanteert van 55 jaar. Jaarlijks vinden er tussen de 4 á 5 wijzigingen in huurders plaats. 


Wat zijn de voorwaarden waarop u zich kunt inschrijven?
U schrijft u in door het onderstaande formulier zo veel mogelijk in te vullen en naar ons terug te mailen. Uw inschrijving is compleet als u de jaarlijkse inschrijvingskosten betaald. Daarnaast is uw inkomen beneden de vastgestelde normen voor sociale woningbouw (zoals vastgesteld door de overheid) en bent minimaal 55 jaar. (Inschrijven kan voor uw 55e, maar in aanmerking voor een woning komt u bij 55 jaar). 

Wachtlijst
Voor de verhuur van de woningen is een wachtlijst. U komt als ingeschrevene op deze lijst te staan. Hoe langer u bent ingeschreven en u uw jaarlijkse inschrijvingskosten heeft betaald, hoe hoger u op de wachtlijst komt. Als een woning vrij komt, neemt AVOS contact met de personen op de wachtlijst op. Is er een woning vrij, en heeft u (nog) geen belangstelling? Geen probleem, dan nemen we contact op met de volgende kandidaat. U blijft op uw plek in de wachtlijst staan.

Definitieve toewijzing van de woning
Voordat de woning wordt toegewezen worden uw financiële situatie en uw huurgedrag gecontroleerd. Is alles in orde, dan kan de woning worden toegewezen. De definitieve toewijzing wordt door het voltallige bestuur van AVOS gedaan, u kunt geen rechten ontlenen aan het volgen van de procedure. 

Urgentie
Bij gewichtige redenen of urgentie wordt een aanvraag met het voltallige bestuur besproken. Mailt u in dergelijke gevallen uw situatie naar info@avos-steenwijkerwold.nl
 

Wel geinteresseerd, maar voldoet u niet aan de voorwaarden?
Belangstellenden die (nog) niet voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen hun interesse mailen naar de AVOS. Zij worden op een reservelijst naast de wachtlijst geplaatst. 

U kunt zich via de website inschrijven of het inschrijfformulier downloaden om handmatig in te vullen. 

 

Link naar inschrijven via de website

Inschrijfformulier woning kunt u hier downloaden

 

Heeft u verder vragen? Wilt u het formulier graag per post ontvangen? Mailt u dan naar info@avos-steenwijkerwold.nl. U kunt eventueel ook bellen met 0521-588788, daar is niet altijd iemand aanwezig.