Activiteiten

AVOS organiseert in de regio activiteiten voor senioren. Deze activiteiten kunnen preventief, recreatief en informatief zijn.

 

In Steenwijkerwold (Hoogthij) kan met terecht voor biljarten, volksdansen, dansen, gymnastiek, jeu de boules, klaverjassen, koersbal, de soos en handwerken. 

 

 

In Eesveen, Willemsoord en Scheerwolde vinden wekelijks gymnastieklessen plaats. Zowel de gymnastiek als het volksdansen wordt begeleid door deskundige beroepskrachten. 

 

 

De kosten voor deelname aan deze activiteiten wordt zo laag mogelijk gehouden. De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, eventueel aangevuld met een professionele leraar/lerares. Kijkt u bij de verschillende activiteiten voor details.

Wilt u meedoen aan een activiteit of wilt u zich opgeven als vrijwilliger? Vult u het opgaveformulier in. We zien u graag!