Biljarten

 

Rayon Steenwijkerwold, waartoe behoren:

Thij, de Basse, 
Marijenkampen, Witte paarden, Baars, Lage Egge, Tuk, Onna, 
Kallenkote en Zuidveen. 

Alle activiteiten vinden plaats in MFC Hoogthij.

 

 

De biljartclub “Oldewold” in Steenwijkerwold heeft haar naam afgeleid van de oorspronkelijke indeling van het  oude Steenwijkerwold.Dat is ook de reden dat personen alleen uit het rayon lid kunnen worden. (ook oud-inwoners van het rayon kunnen lid worden)

 

We beschikken in Hoogthij over 4 biljarttafels en hebben 45 leden in de leeftijd van 50 tot 92 jaar, waaronder enkele dames. 

 

Op maandagmiddag wordt er een interne competitie gespeeld. Met 3 teams van 10 personen wordt er in de regio competitie gespeeld. Op dinsdagmiddag en woensdag- en vrijdagmiddag spelen we libre op volgorde van binnenkomst. 

 

Locatie: MFC Hoogthij, Oldemarktseweg 117F, Steenwijkerwold

Tijden: maandag-, dinsdag-, woensdag-, en vrijdagmiddag

Contactpersonen:  

Voorzitter: Dhr. G. Dedden, telefoon. 0521 - 588 590 

E-mail g.j.dedden@ziggo.nl

 

Rayon Eesveen, waartoe behoren:

 

Eese en Woldberg 

 

Alle activiteiten vinden plaats in Gemeenschaphuis “de Ontmoeting” .

 

In Eesveen bestaat de groep biljarters uit 10 personen en wordt er tussendoor een kaartje gelegd. Er staat 1 biljarttafel. Er kan op maandag- en woensdagmiddag worden gebiljart. Nieuwe leden zijn welkom.


Locatie:  Gemeenschaphuis De Ontmoeting, Jonkheer van Karnebeeklaan 13, Eesveen

Tijden: maandag-  en woensdagmiddag

Contactpersoon:  

Dhr.  J. Meyer, telefoon  06 - 190 81 211.

E-mail j.meijer08@ziggo.nl 

 

Rayon Willemsoord – De Pol  

 

De activiteiten vinden plaats in het "et Kloniehuus"

 

De biljart-inloop vindt elke 1ste maandagmorgen van de maand plaats vanaf 10.00 uur. Verder is er een biljartclub die iedere maandagavond bij elkaar komt. Nieuwe leden zijn van harte welkom en worden uitgenodigd om eens langs te komen op de maandagavond. 

 

Locatie:  't Koloniehuus, Paaslooregel 3b, Willemsoord

 

Tijden: maandagochtend en maandagavond

Contactpersoon:  

Dhr. H. Klijnsma, telefoon 06 - 573 49 519

E-mail henkklijnsma@home.nl