Inschrijfformulier woning

Voor inschrijving voor een woning van Stichting AVOS dient u onderstaaand formulier in te vullen.

Inschrijving is € 20 per jaar. 

Dit bedrag dient u jaarlijks over te maken om uw inschrijving actief te houden.

U maakt het bedrag over naar rekeningnummer: NL03RABO 0149 095 597 o.n.v. Stichting AVOS

Uw inschrijving nemen wij in behandeling na betaling van het inschrijfgeld. 

INSCHRIJFFORMULIER WONING
Persoonlijke gegevens van de aanvrager
Geslacht

Bereikbaarheid van de aanvrager
Persoonlijke gegevens medeaanvrager
Geslacht